Thil Thlâwn Pêk

December 5th, 2012 2:00 pm by Awmtea Leo Khiangte

Zing ṭian kâwl ên tûrnipui lo sâ,
A vul ngei e kan sawmfâng;
Pâr tin tlân sirva ten zai lo sa,
Nau ang nui lenrual nau fa.

Tlângtin chuan rûn rem zalêng zawngte,
Khuanu zârah lâwm na ngai e.

Chhermei kan dêt ne maw vangkhuaah,
Boruak thiang tu’n lei hek lo;
Vân malsawmna a ni e, awi a,
Hringmi lêngten kan hai fo.

I lei rosum tam na ngai maw e,
Lei zo hian i mawi nge maw le?

An hnah tui leh buhchangrum tlânin,
Siktui thiang i lo dâwnin;
Hre ve che maw malsawmna Pathian,
Kan lo ni e ‘Dawngtu-lian’

Thil thlâwn pêka ropuiber mai chu,
Kan tân i lo piang Lal Isu.

Similar Posts:

Recent Posts:

4 Responses to “Thil Thlâwn Pêk”

 1. 1
  Awmtea Leo Khiangte Says:

  A lo chhuak ta reng mai…

  Report this comment

 2. 2
  lr hlonchhing Says:

  (Y)

  Report this comment

 3. 3
  TuaiSialA Says:

  A va tha tehlul em aw… (Y)

  Report this comment

 4. 4
  Awmtea Leo Khiangte Says:

  Lawmawm e

  Report this comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.