Ni 4 chhûng khân…

August 28th, 2012 6:00 pm by Awmtea Khiangte

Ni 4 chhûng khân ka nguai
Ni 4 chhûng khân ka hlim lo
Ni 4 chhûng khân ka bangbo
Ni 4 chhûng khân ka hawi hil
Ni 4 chhûng khân ka nui tam lo
Ni 4 chhûng khân ka khua a har
Ni 4 chhûng khân ka lung a lêng
Ni 4 chhûng khân tihtûr ka hre lo
Ni 4 chhûng khân khaw nge in awm?
Ni 4 chhûng khân min ngai ve viau em?
Ni 4 chhûng khân thian kawm tûr ka nei lo asin

Ni 5-naah erawh ka tha a tho ta!
Ni 5-naah erawh hlimin ka nui ta!
Ni 5-naah erawh ka harhvâng ta!
Ni 5-naah erawh ka lâwm a kim leh ta!
Ni 5-naah erawh thian kawm tûr ka nei ta!

Similar Posts:

Recent Posts:

19 Responses to “Ni 4 chhûng khân…”

 1. 1
  Alejendro Says:

  A va mak zung zung ve. Ni 4 paw’n tlai se, a tlai chuanglo e tih a nih kha. :-D

  [Report abuse]

 2. 2
  ulawng Says:

  SEKHAWN TEH ANG ;-)
  Ni Li chhung khan Lawrkhawmah te ka va dak vel zuai zuai
  Ni Li chhung khan an nawi zia ka va hmu :D Ni Li chhung khan ka hne hman
  Ni Nga hnu ah chuan ka lut peih tawh lo.
  Vawksa rep awm laia Alu kan lo ei luih tlat te chu a:P

  [Report abuse]

 3. 3
  chhangteval Says:

  Ni 4 chhung khan ka lo chiri ve hman tep a ni :-P :-[

  [Report abuse]

 4. 4
  Dr John Says:

  Ni awm tak a ni… :-D

  [Report abuse]

 5. 5
  chhangteval Says:

  Ni 4 paw’n tlai se, a hunah a thleng. A va ropui em! :-O :-D

  [Report abuse]

 6. 6
  ɪ̣uɪ̣pnoɥ Says:

  :-D:-D

  [Report abuse]

 7. 7
  Soberboy Says:

  (C)

  [Report abuse]

 8. 8
  CFL Says:

  Thiam thin mange. (Y)

  [Report abuse]

 9. 9
  lr hlonchhing Says:

  A nuam e, hreawm :-D

  [Report abuse]

 10. 10
  mr.Duhlova Says:

  Ni e, Khua a har hman a lawm le…! ;-(

  [Report abuse]

 11. 11
  Hotshot Says:

  The longest 4 days in the history of mankind!

  [Report abuse]

 12. 12
  Awmtea Khiangte Says:

  Lawm loh pawhin ka nui vur vur zel nia maw le.. ninawm e.. hehe

  [Report abuse]

 13. 13
  TuaiSialA Says:

  Ni 4 chhung khan, ka e thei lo.
  Ni 4 chhung khan, ka e thei miah lo.
  Ni 4 chhung khan, ka e ngai hauh lo.
  Ni 5-na a lo ni a, ka e thei ta.
  Ni 5-na a lo ni a, ka e ta tlat mai.
  Ni 5-na a lo ni a, ka’n e tak tak mai a nih kha.

  [Report abuse]

 14. 14
  drake Says:

  ni 4 chhung khan City bus ah nula m**ng i d*p leh hman em posttuper :-D

  [Report abuse]

 15. 15
  Rinzova Khawlhring Lalhnam Says:

  Kei chu ka pangngai reng!

  [Report abuse]

 16. 16
  Jacka Pi Says:

  Ni 4 chauh maw lo ni a?? Ni li theuh theuh a va han rei biikkk emmmmm

  [Report abuse]

 17. 17
  Awmtea Khiangte Says:

  #14 Dawn lo’m ni.. hahaha

  [Report abuse]

 18. 18
  H.Vangchhia Says:

  Ni 4 chhung khan nam deuh phial phual a velh tur zawn chakna ka nei hman á¹­ep :-P

  [Report abuse]

 19. 19
  sisen Says:

  Testing

  [Report abuse]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.