Mizo á¹­awng.. (kan hnam á¹­awng!)

August 18th, 2012 5:53 am by ɪ̣uɪ̣pnoɥ

A hnuaia ka thumal leh á¹­awngkauchheh dahte hi a awmzia i hriat vek chuan i thiam hlë a ni mai thei… Kei chuan ka hre vek lo, thufiahbu ilo ka en loh chuan!

vanzam, vànchang rila vànchang kuai, zawh dawra suk tin ang, kèl e àwl, vàn karak, hawihkawm, tukrek, tukuruk, mërèk,  mingo, daiduk, pahrang, thïm (mahni nu leh pa mawng hlïm tiha hlïm tih anga thlûk tùr), fafu, fazai, hawih, laihri, bang (Vangchhia tiha vang tih nèn a thlûk a inang), tuahmei, rimnampa, tlun (kan nun a dang tiha nun nèn a thlûk a inang), hlah, hlahthlem, themtleng, thembû, khuangbû, khuangthli, rentin daih, ritvâ, kulva, akúl atái, vuitum, sapui, bualdim, chalngeng, hreungen, hùháng, hulùm, chhawihfa, chhawih, chut, khúangthlí, lelthang, riangtlei, pualva, huiva, khuai ang pem, lemlawi, vawmphuai, vawmkhuai, khisa, riang lo, châ (Ka pâ min hmangaihtu tiha pâ tih nèn a thlûk a inang), hawng lang maw?, zuksial, hawrh, hrüm (la hlüm  tiha hlüm tih nèn a thlûk a inang), hrám, zám, fáng, fáng hung law, ralvawm, khuaiva, fangfar, fairel, tlangrawn, tlangtlir/ tlang tlir, hriphaw, tlüng, thluai, lenkawl, tlaikhua, hringhniang, nghalrang, mímbung, narawh, na (vakul tiha va tih nèn a thlûk a inang), chá (hlá tih nen a thlûk a inang: hlá tih lëmah hnäi lo tihna hi :-D:-D   )

déng, séng, réng, héng ( a thlûk a inang vek), váng, sáng, hráng, záng, fáng (a thlûk a inang vek), kham, hlam, dam, van, ban ( a thlûk a inang leh vek…!)

virthli, chháwn, hlàwnmúal, rung, tlung, tlurh, riakmaw, rawih, (tuemaw) chháwnin min hém, virpilh, lurh, surhlo, hlurh hlurh, takam chem bo hawi, miria, mirawng, virpilh, bu her, changril, changsial, Aichhúng, ànpai, changsial a awn ruai e, a vâ chang i, ái ang tho, Bawrhsaia (!), berhva, changchi, khuangruah, lailung, liantuai, dawrh, tlawrh, tlawr, dawr, hulhù, (maktaduai lêt sàwm hi engtinnge mizovin kan sawi?), bawm ak thu, bawrh, burh, chawngphúl, bengngawng nuih, sirkàm, singkhawm, a khau kapin, bai dai baw harh, chǎlchàng,

Tlipna:

Mizo á¹­awng dik tak vek ka rawn dah a, a awmzia chu sawizuinaa i sawizui kher a ṭül lo. Mahsé i hriat loh erawh chuna hma sâwn nán hman tum la, ka tán leh i tán, leh i ram leh hnam tan a lo sâwt zâwk dawn zuk nia… A awmzia i hriat loh chuan ahnuia lehkhabute hi i lo lei dawn nia, i theih remchàn hunah:

 1. Ṭawng un hrilhfiahna; ziaktu: James Dokhuma,
 2. Mizo ṭawng kalphung, James Dokhuma
 3. Hlaraw hrilhfiahna leh a hmanna, C. Chhuanvawra
 4. Lengzem chanchinbu leh a “hre thei rawh le” bungchang zawng zawng. Hë chanchinbu enkawltu hi kan hriat á¹­heuh angin Vanneihtluanga a ni e.
 5. Pu B Lalthangliana lehkhabu ziah zawng zawng
 6. Pu Lalzuia Colney (=Kawlni! ;-)   ) lehkhabu ziah zawng zawng)
 7. Pu P.L Liandinga lehkhabu lehlin zawng zawng 
 8. Pu V Lunghnema lehkhabu ziah zawng zawng (ziaktute zinga a telna nèn)
 9. Mizo á¹­awnga lehkhabu ziah dang á¹­henkhat!
Tlipna: Thumal ṭhenkhatah khian a thlûkna  dik ka rawn dah nual a, a thlûk dàn kaihhruaina chu hetah hian i en dawn nia
Ka lawm e. (Ka hman remchan hunah ka la chhunzawm leh mai thei; a hriate’n lo hrilhfiah hräm hräm ula, thufiahbu á¹­ha tak a ni mai). Kan ram leh hnam tán!

Similar Posts:

Recent Posts:

53 Responses to “Mizo á¹­awng.. (kan hnam á¹­awng!)”

Pages: « 1 [2] Show All

 1. 51
  TuaiSialA Says:

  Phêk thar kai ang auh.

  [Report abuse]

 2. 52
  ɪ̣uɪ̣pnoɥ Says:

  #49 dolien & 50 TuaiSialA, a á¹­ha lutuk e (Y)

  A ṭül bîk lohvah chuan hman loh tùr kan tih mawlh mawlh khi…!

  Mahsé hêngte hi engtia lam tur nge, tiin min lo zâwt ta se, chhang dawn ta ila chuan hman theih tih thühlä mai a ni e… hman loh hi a felfai ber; kan buai tak tak chuang lo kan thiam chinah chuan… thumal har deuhvah hi chuan a pawimawh ve viau ve tih lam biahthu a ni e…

  [Report abuse]

 3. 53
  dolien Says:

  Tonal language kan hman avang hian a cial ta reng a ni kan trawng hi. “Lu leh ban te hi kan taksa peng pakhat an ni a…” tihah te hian thlukna dah awm tak a nih laiin chhiar sual theih miah loh a ni…

  “Bawm tawt takah thawmhnaw an beng treuh a”… han tih ang chiah te hian dah awm a ni a, mah se a trul lo, kan chhiar sual dawn lo…

  “Lei a lei a, ka lei ka tina bawk si a” han tihah te hi chuan i phuahchawp thlukna vel khi chu a hmantlak maithei!

  Tin, thumal chauh a awmin thlukna chu dah ta bawk ila a tawk viau lo maw ka la ti hram e

  [Report abuse]

Pages: « 1 [2] Show All

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.