Mizo thawnthu, Sichangneii

May 7th, 2011 12:30 pm by chhana

Hmanlai hian parawl pakhat hian tui a khuap a, a tuikhuah chu tuk tin hian a en ziah ṭhin a. A rin leh beisei loh deuhvin, a tui khuah chu a lo nu phut ṭhin a, a tuikhuah a lo nu ziah ṭhin chu mak a tiin a ngaihna a hre lo ang reng hle a. ‘Ka tuikhuah tui tinu ṭhintu hi tunge maw ni dawn le,’ tiin a rum lungawi ve mai mai ṭhin a. Hmeithai pitar pakhat hian tui tinu ṭhintu chu a lo hria a, “I tui tinu ṭhintu hi ka hria asin,” a ti a, Parawl chuan a ngaihven ta hle a, “Ka pi, min han hrilh teh khai,” a ti a.

Pitar chuan, “Sichangneiite unau an ni a, van atangin zingṭianah an rawn thlawk thla a, an rawn inbual ṭhin a, tui hi an rawn tinu ṭhin a ni,” a ti a. Parawl chuan, “Ka chang dawn a ni,” a ti ta a. Pitar chuan, “Man i tum anih chuan hnung lam atangin man ang che, chuti lo chu an hmelthatnain a en khalh ang che, i man thei lovang,” a ti a

Parawl chuan a tui tinu ziah á¹­hintute chu hriat tumin a chang ta a, zing khaw var rualin van atangin Sichangneiite unau chu an rawn thlawk thla dun ta ral ral mai a. Tuikhuahah chuan an rawn inbual ta phur phur a, an hmelthatna chuan tuikhuah leh a velte chu a en phut a. Parawl chuan man tumin a veh tham tham a, an hmelthatna in a en khalh avangin a mit a vai a, Sichangneiite unau chu a hmu chiang hlei thei lo va, a man thei ta lo va. Sichangneiite unau chu van lamah an thlawk chho leh ta daih a.

Parawl chuan Sichangneii te unau chu hmeltha a tih em avangin a vei ta em em mai a, a ngaizawng ta hle a. A man theih vaih chuan nupui atan neih ngei a tum ta ral a. Tuk khat chu a vanneih a siamin a chang chhuak leh ta mial a. Vará¹­ianah Sichangneiite unau chu van aá¹­angin an rawn thlawk thla leh ta dalh dalh mai a, tui khuahah chuan an rawn inbual a, tui chu an ti nu leh ta vek a. Hlim taka infiama an nuih awr awr laiin Parawl chuan a veh then then a, Sichangneii chu an bawh ta thut mai a, a inrin loh lai tak a nih avangin a man thei ta hlauh va. Sichangneii chu an tal chiam á¹­hin na a, a tal chhuak zo ta lo va.

Parawl chuan Sichangneii thla leh a meite chu a pawh bulh sak vek a, thul mawngah a thukru ta daih a. Tichuan, Sichangneii chu nupui ah a nei ta a. Sichangneiite nupa chu an chi a á¹­ha dun hle a, chhang zing tak takin fapa hlir pasarih an nei a, fanu erawh an nei thei hauh lo va. An fate chu Kaptheia te, Dotheia te, Haitheia te, Chhintheia te, Entheia te, Mantheia te leh Tlengparela te an ni a, mipa naupang inchhangbung harh tak tak an ni hlawm a, an chhang a zin hlawm em avangin Sichangneiite nupa chuan an inawm chhawk á¹­hin a. Nau awm chu a hahthlak em avangin pa zawkin nau a awm rawt a, Sichangneii chuan a pasal nau awm chu a chang changin a awm chhawk ve á¹­hin a.

An pain nau a awm chuan Sichangneii chang leh thla a thuhruk kha a la chhuak a, a fate ho chu a khalhtir a, nilengin tlei takin an awm á¹­hin a. ‘Heng chang leh thla ka khalh tir thin che u hi in nu hrilh hlek suh ang che u, in nuin a hriat hlauh zawngin a thlawh bosan daih ang che u, a thlawh bo zawngin a pawi dawn em mai’ a ti tlat a. A fate ho chuan tuma’n an nu chu an hrilh duh lo va.

An nuin a awm ve á¹­um chuan khalh tur nei ve hek lo, an tlei thei lo hle a, an á¹­ap an á¹­ap á¹­hin a. Vawi khat chu Sichangneii chuan, “Fate u, in pain a awm che u chuan in tlei thei hle si a, keiin ka awm ve che u hian in tlei thei lo hle á¹­hin si a, eng nge maw a chhan le? In pa chuan eng nge a khalh tir á¹­hin che u a?” tiin a fate ho chu a zawt kual vel a. Tuma’n a chhan an sawi duh lo va; an naupang ber Tlengparela chuan, “Kei chu ka hria, Ih maw ka nu,” a ti hman chauh a a u te ho chuan, “Sawi suh, sawi suh” an lo ti tliar tliar a.

Sichangneii chuan, “Tlumte, sawi teh sawi teh,” a lo ti a. Tlengparela chuan, “Ih maw ka nu, ka pa in min awm chuan chang sei tha tak tak hi min khalh tir á¹­hin a, kan tawn a, kan lam su nghiau nghiau á¹­hin,” a ti ta a . A u te ho chuan, “Mawi a dawt a nia,” an lo ti dial dial a.

Sichangneii chuan, “Tlumte, in thil khalh á¹­hin chu i pa chuan khawiah nge a dah a,” tiin a zawt leh a, Tlengparela u te chuan a sawi mai ang tih hlauvin Tlengparela chu an lo chhaih buai char char a. A ute’n an lo chhaih buai reng avangin Tlengparela chuan a sawi lawk thei lo va. Sichangneii chuan, “Tlumte, i pain a dahna chu han sawi teh,” a ti leh á¹­hin a. Tlengparela chuan “Ih maw, thul mawngah a dah á¹­ha,” a ti ta a. A u te ho chuan, “Mawi a dawt,” an lo ti tliar tliar a, a pain a dahna Tlengparela’n a sawi ta mai chu pawi an ti hle a. An nau chu an hau tliar tliar a.

Sichangneii chuan a chang leh a thla chu a va la chhuak a, an invuah vel a, “Fate u, ka in hmeh awm em?” a’n ti a. Tlengparela chuan, “Ka nu i inhmeh lutuk,” a lo ti a. A u te ho erawh chuan, “Ka nu i inhmeh lo,” an lo ti tliar tliar thung a. Sichangneii chu sum hmunah a va ding vung a, “Fate u, ka mawi awm emaw chu?” a ti leh a, Tlengparela chuan, “Ka nu, i mawi,” a lo ti leh a, a u te erawh chuan hlau thawng rilru tak chungin, “Ka nu, i mawi lo,” an ti a. Sichangneii chu leihkapuiah a va ding vung a, “Fate u, ka mawi awm em,” a ti leh a, Tlengparela chuan, “Ka nu, i mawi,” a lo ti leh a. Midang chuan, “Ka nu i mawi lo, lo lut vat rawh miin an hmu re reu ang che,” an ti a.

Sichangneii chuan a thla chu a zar duai a, “Fate u, ka mawi awm em?,” a ti leh a. Tlengparela chauh chuan, “Ka nu i mawi,” a lo ti a. A u te ho erawh chuan a thlawh bosan daih an hlauh avangin, “Ka nu, i mawi lo, lo chhuk vat rawh, mi reu reu in an hmu ang che,” an ti a, a nu chu an au vak vak a. Sichangneii chuan a thla chu a zar pharh a, a’n zap vel a, van lamah a thlawh bo san ta daih a.

Tlaiah chuan an pa feh chu a lo haw a, an pa chuan, “Fate u, khawiah nge in nu?” a ti a. Anniho chuan thil awmdan chu an hrilh vek a. Sichangneii’n van lama a thlawh bosan takah chuan a lung a leng ta em em mai a. A fate ho hnenah chuan, “In nu pawh a awm tawh si lo, dam pawh hi nuam ka ti ta lo ve, ka intihlum mai teh ang,” a ti a. A fa u te ho chuan, “Ka pa intihlum lo ve, ka nu a awm tawh si lo, i tel lo te chuan engtin nge kan awm ang? an ti a. Tlengparela chuan, “I duh leh intihlum daih rawh,” a lo ti sam et a.

An pa chuan, “In nu awm tawh si lo, dam pawh hi nuam ka ti ta lo ve ka tilmu ka chhu keh mai dawn e,” a ti leh a. A fa u te ho chuan, “Ka pa, chhu keh lo vang,” an lo ti tliar tliar a. Tlengparela chuan, “Ka pa, i duh leh chhu keh daih rawh,” a lo ti ve thung a. An pa chuan tilmu chu a chhu keh ta a, a na tuar tal vel chu Tlengparela chuan hmuhnawm ti takin a lo thlir a. “Ka pa a lam e” te a lo ti vel a. Nakin deuhvah chuan, an pa chuan, “Fa te u, ka tilmu leh lam ka chhu keh leh dawn e,” a ti leh a.

A fa u te ho chuan “Ka pa, chhu keh tawh lo ve, i chhut keh leh te chuan i thi mai ang asin, ka nu mah a awm tawh lo tih nak alaiin, i tel lote’n eng tin nge kan awm theih ang ni?” an ti laih laih a. Tlengparela bawk chuan, “Ka pa, i duh leh chhu keh leh rawh a hmuhnawm a lawm,” a lo ti ve leh a. Tichuan, an pa chuan tilmu leh lam chu a chhu keh leh ta a. A thi ta nge nge a. A pa thi tur chalchang vel chu, Tlengparela chuan, “En teh u, ka pa hi a mak roh ve!! ka pa ke leng dante chuh! ka pa mit ren run hi!” a ti a, a hlimpui hle a.

Tlengparela te unau chuan nu leh pa nei ta hek lo, baihvai takin hun an hmang ta a. Ramah an kal a, ei tur zawngin an vak an vak ta mai a. Mantheia’n thil reng reng a man theih em avangin eitur nghei lovin an awm ve thei hram a. Vawikhat chu an lungleng hi leihkapuiah hian an ṭhu a, an indawm kun ngiai hlawm a, “Ka nu leh pa an awm tawh si lo va,” tiin an inngaihtuah lung puam a, hnathawh zai pawh rel thei lovin an ṭap an ṭap ta a. Chutia an ṭah lai chuan, “Enthei, nang van lam han en vel teh, ka nu i hmu mial lo maw?” an ti a.

Entheia chuan ngun thluk tak hian van lam chu an thlir kual ta a, vana a nu buh deng lai hi a han hmu ta hlauh mai a. A unaute hnenah chuan, “En ve mah teh u, ka nu buh deng lai ka hmu,” a ti ta mai a. “Nang Kapthei, ka nu sum kotlangah khian han kap teh khai,” an ti a. Kaptheia chuan a thal chu an tin vang vang a, a thal ngul chu an kuai kul pawp a, a thla fang chu a thlah ta a, a nu sumah tak mai chuan a han kap bur ta chat a. Chu ve leh Sichangneii chuan lei lam a rawn thlir a, a fate ho ngui nghiai a ṭhu chu a zu hmu ta a, a khawngaih ta em em mai a, lei lamah chuan hrui a thlak thla a, Tlengparelate unau chu phur takin vanah chuan an han lawn ve ta a. An nu an han hmuh chuan an hlim em em a, an nu bulah chuan an awm ve ta rih a.

Sichangneii pa chuan a tute lo kal ve chu a ngai thei ta hauh lo mai a, tih hlum dan tur mawlh mai chu a ngaihtuah ta a. A tute ho chu a hnathawhnaah a hruai á¹­hin a. Vawikhat chu lo vah naah a hruai a, thing lian pui mai awn de du hi a kih pui ta a, an thing kih chu tlu mai tura an reh vek hnuah a tuteho chu chu thing hnuaiah chuan “Chaw i fak ang u,” a ti a. Chutia thing hnuai a chaw ei tuma an thut bial laih lai chuan, “Tute u, ka’n daikal lawk a nge,” a ti a. Chhak lam atangin thing chu a han kit ta mai a. Thing tlu turin a rawn delh dawn lai takin, a unau te ho chuan Dotheia hnenah chuan mangang takin, “Dothei, Dothei, nang han do vat rawh khai, thingin min rawn delh dawn e,” an ti a. Dotheia chuan thingin a delh hma chuan a lo do ta vat a, an vai chuan an him ta vek a.

Nakin deuhah chuan an pu chu an awmna hmunah chuan engthawl fahran hian a rawn kal tuang tuang a. An thih vek a rin avangin a tah dan turte a rawn zir lawk vel a, an awmna hmun a rawn thlen chuan a tute ho chu dam vekin a rawn hmu ta a, mak a ti hle a, a tawng sual nawk nawk a, “In thi vek ang chu, tih nak a laiin, in lo la dam sen lil lel hlawm a ni maw,” a rawn ti a. Tlengparela te unau za ho chu an diau duh bik lo va, “Kan thi duh bik mai hlei nem, nang ngumsek paw reu ro pa,” an ti a. Tlai a lo nih chuan an inzui haw leh ta dam dam a, an nu hnenah an sawi a, Sichangneii chuan a mangan pui ta hle a.

Lo hal a lo hun a, lo hal tur chuan an pu chuan a tute ho chu a hruai chhuak leh ta dam dam a. Lo an thlen chuan vahchap laiah a kal pui a, “Tikhan lo awm ula, lo mawng luiteah khuan chhun hmeh a tan chakai ka zuk khawrh lawk a nge, lo kal sawn reng reng suh ang che u,” a ti a. Tichuan a kalsan ta a. Tlengparela te unau za chuan ngaihṭhatlohna pawh nei lovin an puin ‘lo awm rawh u’ a tihna laiah chuan an lo awm mawl ve ngawt a. An pu chuan chakai khawrh a tum hauh lo va, hal khung ngei chu a tum a ni si a, hal hlum ngei tumin lo mawng a thlen chuan mei a dep kai a, lo chu a hal ta mai a. Vahchap lah chu nisaah a lo inpho rei tawh bawk a, a kang tha duh hle mai a, a alh ta zuai zuai mai a.

Chutia, vahchap a rawn kan tak duai duaiah chuan Tlengparelate unau za chu an mangang ta hle mai a. Mei lah chu a alh chakin, a sat hian a sa ta huam huam mai a, a khu bawk nen, men ngaihna pawh hi a awm tawh lo va, mittui leh hnaptui nen an hawi ta per pur mai a. Haitheia hnenah chuan a unaute chuan, “Haithei, lei hi han hai khuar zung zung teh khai, kan thi zo dawn e,” an ti a. Haitheia chuan lei chu an hai khuar zung zung a, an unau za tawmna tur tawk chu a hai khuar ta thuai a, an vai chuan an lut ta vek a. Chhintheia hnenah chuan, “Nang, Chhinthei, han chhin leh rawh le, ti hi chuan kan la him kim lo,” an ti leh a, Chhintheia chuan an chhin leh ta zung zung a. An vai chuan an him leh ta vek a.

Vahchap a kan zawh hnu chuan an pu chu lo mawng lam atang chuan a rawn chho ve leh ta a, meivap tha lai deuhte chu rawn liah chhoh zoh zoh pahin, “Hei hi Kaptheia vap, hei hi Dotheia vap, hei hi Haitheia vap, hei hi Chhintheia vap, hei hi Mantheia vap, hei hi Entheia vap…” a rawn ti chho dun dun a. Nakinah chuan a tute ho awmna chu a rawn thleng a, a tum leh rin loh deuhin a han hmu leh ta hlawm a, an lo la dam kim vek chu a hmuhin mak a ti em em mai a, “E khai!! in lo la dam phiangsen hlawm a ni maw? In thi vek tawh ang chu tih nak a laia,” a ti leh a. Tlengparela te unau za chuan, “Dam ang chu maw le, nang ngumsek paw reu ro pa,” an ti ve leh a. Tichuan an inzui haw leh ta diah diah a.

In an thlen chuan an nu hnenah an pu thil tih dan zawng zawng chu an hrilh leh ta vek a. Sichangneii chuan a fate ho chu a mangan pui leh zual ta hle a, an pu chuan a that vek mai ang tih chu a hlau ta hle a. A fate ho hnenah chuan, “Haw leh mai teh u, chuti lo zawng engtikah emaw, in pu hian a la tihlum palh mai ang che u,” a ti ta a. Tlengparelate unau za chuan an nu thu chu zawm mai thain an hre ve ta a, an nu ngai tak chung chuan lei lama haw thlak mai ṭhain an hre ve ta a, an nu ngai tak chung chuan lei lama haw thlak zai chu an rel ve ta a. An haw dawn tuk chuan Sichangneii chuan a fate ho chu a thlah a, “Mual sarihah thang in kam ṭhin dawn nia,” tiin a chah a. Tichuan, lei lamah an haw leh ta a.

Tlengparelate unau za chuan an nu sawi ang khan mual sarihah thang an kam ta a, an awk thei hle mai a, an thang chu eng thang pawh nise a per duhin a per á¹­helh ngai reng reng lo va. Sa chi hrang hrang hi an awk rei rui mai á¹­hin a ni. An sa hawn sate chu an nu leh pate hmuh ve a tan an itin an ei ve a tan an duh hle á¹­hin a. Vawi khat chu an inngaihtuah lung puam a, an á¹­ap an á¹­ap leh ta mai a, an lungleng chu an hawi vel ruai ruai a, van lamte an thlir a, “Aw.. ka nu kha hmu leh thei ila aw…” an ti a. Chutia van lam an thlir reng lai chuan a nu buhá¹­hapin favai hi a rawn ti tla palh ta hlauh mai a. Favai chu an mitah a luta, an mit mim chu an nuai an nuai a, an mit a del ta hlawm a.

An mit a del tak vek hlawm avangin an inhlauh á¹­hen ang tih an hlauva, an inkai diah diah á¹­hin a. Mitdel chung chuan an theih ang angin thang te chu an kam á¹­hin a, an kut chu a hmui tlang hle a, awh pawh an awk thei hle a. An sa awh chu chawmnu hian a lo lak khalh á¹­hin a, chawmnu lak bang chauh chu an chang á¹­hin a, an thang awk chu lo la á¹­hin awm in an hre na a, hmu thei hek lo, tih ngaihna an hre lo hle a. Thangkam leh á¹­hin pawh chu an phur lo zo va. Chakaite an khawrh ta zawk a, an thil tih reng reng chu a hu ho zelin an ti a, a tawpah an insem tlang leh á¹­hin a. An thil lak khawm sa an insem reng reng hian an sem chuang ziah á¹­hin a. Chawmmu hian a kut a lo dawh ve á¹­hin a, a ngaihna an hre lo thei hle mai a. Chutiang a sem chuan ziah chu duh lo hle mahse tihdan dang an hre thei bawk si lo va, kawngin dap chawp zelin engkim an ti ho dal dal a, an inngaina tlang hle a.

Chakai an khawrhte hian, lung an han phawk a, chakai an dap hmain chawmnu chuan a lo dap khalh ṭhin a, chakai vak chhuakte chu an man hmain a lo man khalh zung zung ṭhin a. An thil mansa an insem lahin chawmnu chuan a kut a lo dawh ve ziah bawk si a, an mangang ru hle ṭhin a. An thil man khawmsa chu an insem chhawk ṭhin a. Vawikhat chu Tlengparela sem hun a lo thleng ve ta a, kut lo dawh ve ziah ṭhintu chu man chhuah ngei tumin an thil man khawmsa chu a sem ta a, a pek a piang chu, ‘tu kut nge?’ tiin a zawt zel a, a unaute chuan an hming an sawi ṭheuh a, a hnuhnung berah chuan kut pakhat hian a rawn dawh ve a, Tlengparela chuan a hming a lo zawt a, a chhang ta lo va, a ngawi reng ringawt a, chu veleh Tlengparela chuan a man thut a, pialtlepah chuan theih tawpin a keuh ta chawrh a, thluak per chuaiin a tlu zal ta der a. Chawmnu thluak per chuan Tlengparela mit a per hlauh va. Tlengparela mit chu a rawn var ta a. Tlengparela chuan mak a ti hle a.

Chawmnu thluak chu mit var na a ni tih a hre ta a, a unaute ho mitah chuan a hnawihsak ve ta á¹­heuh a, an mit a lo var ve leh ta vek a. Ngui taka an awm tawh hnu chu an mit a lo var leh takah chuan hlim takin an awm leh ta a.

An unau zain lo an nei ta a, an pa rual tlang bawk a; an thawk hlawk thei hle ṭhin a. Chaw fak dawn hnaihah chhun chaw tur an inchhum chhawk ṭhin a. Vawikhat chu Ṭaunu hi an lovah chuan a lo kal a, Kaptheia rawngbawl lai chu, “Kapthei, i chaw chu min lo ei tir ve teh,” a ti a. Kaptheia chuan a hlau si a, a phal lo ngam lo va, Ṭaunu chu a eitir ta a. Chawfak tum a a unaute ho an rawn chawlh chuan chaw a lo la chhum hmin hman lo va.

A chaw chhum chawp chu an nghak ta rih a, a chhan lah chu a sawi duh der lo va, chutiang chuan an upat dan indawtin rawng an inbawl chhawk zel a, chaw ei tur a an han haw khawm chuan, rawng bawl tura a kal hmasate chuan eitur an lo la peih hman ngai reng reng lo va. Tlengparela chuan a hre thiam lo hle a, a thin a rim hlur reng a. A ute lah chuan engmah an hrilh duh si lo va, ‘i hun a lo thlen ve hunah i hre ve mai ang’ an ti tlat a. Ani chuan, “Ka ni a lo thlen ve hun chuan chaw chhum sa ka lo nei ngei ngei ang” a ti á¹­hin a. A ute ho chuan “Kan la hria ang chu” an tihsan mai á¹­hin a.

Tlengparela ei rawngbawl hun a lo thleng ve ta. Tlengparela chuan chaw chhum pahin bawmrang a tah malh malh a, chutih lai chuan Ṭaunu hi thlamah chuan a rawn kal ta ṭuang ṭuang mai a, Tlengparela hnenah chuan “Tlengparel, i chaw chhum kha min lo ei tir rawh,” a rawn ti ta khur khur a. Tlengparela chuan a ute ho angin a hlau ve ta aw zawng lo va, “A rilru te tein hei hi a ni maw ka ute ho chuan an hlauh ni,” a ti rilru neuh neuh a, phuba lak dan tur hlir a ngaihtuah a.

Ṭaunu chuan, “Tlengparel, i chaw chu min ei tir thuai thuai rawh, ka ril a tam viau tawh a nia” a ti khur khur reng a. Tlengparela chuan zam miah lo hian, “A la hming lo, lo la nghak rih deuh rawh, a hmin mai ang,” tih pahin a bawm tah lai chu a tah mial mial a. Ṭaunu pawh chu kawng ka biangah a thu ta run a. “Tlengparel, eng tur nge ni i tah a?” a ti a. Tlengparela chuan, “Arbawm tur a lawm maw le, nangmah tiat lai tur hi arpa lian pui ka nei a,” a ti sam et a. A bawm tah chu a tah zo ti tih ta a. Tlengparela chuan, “Ṭaunu nang han lut chhin teh khai, i len chuan ka arpa pawh a leng tihna a ni dawn a, i leng nge leng lo han lut chhin teh reng,” a ti a. Ṭaunu chuan, “Ni ang hmiang,” a ti ta roh a. Tlengparela bawm tahah chuan a lut ta ṭuah ṭuah a, Ṭaunu bawma a luh fel ve leh Tlengparela chuan rang takin a tah phui a, a chilh ta hmiah mai a.

Ṭaunu chu a chhuak thei ta lo va, Tlengparela chuan tulthir lingin Ṭaunu chu a duhna lai laiah a hawlh vel ta a. Ṭaunu na ti chu a rak tuar tuar reng a, a hawlh vel pahin a sawi thaih reng bawk a, “Nang hi ka ute ho angin ka hlau ve hleinem che, ti hian khuaah ka hawn ang che’nga; naupang hovin an chhaih luai luai ang che’nga; arpui te’n an lim zuang tawk tawk dawn che a ni,” a ti vel a. Ṭaunu chuan a hlau ta hle mai a, Tlengparela chuan tulthir linga a hawh reng bawk avangin Ṭaunu hmul leh vunte chu a kang hmui rum rum a.

Mangang takin Ṭaunu chuan, “Tlengparel, min ngaidam rawh khai, he bawm a á¹­ang hian min chhuah la tuthlawh, in unau hming kim ka pe ang che,” a ti a. Tlengparela chuan a hmaia tulthira nawr nawk nawk pahin “A dang eng nge min pek ang,” a ti tlat a. Ṭaunu chuan, “ Chem in unauva hming kim…a a,” a sawi zawh hmain “A dang” a lo ti leh thuai a, Ṭaunu chuan, “Hreipui in unau a hmingkim leh nupui tlak nula tha tak tak in unau a hming kim,” a ti a. Tlengparela chuan, “A dang leh” tih pahin Ṭaunu chu tulthir sain a han hawlh zui a, Ṭaunu chuan tap tuau chungin “Sial” a ti leh a. Tlengparela chuan a khawngaih ve ta deuhva, a chhuah ta a.

A chhuah pahin Tlengparela chuan, “Ka unaute rawn chawlh khawm hmain, i thil min pek tur ho kha rawn dah rang ang che, chutilochu ka sawisa hrep ang che,” a ti a. Tichuan Ṭaunu chu Tlengparela te unau thil pek tur la tur chuan hmanhmawh takin a kal liam ta hnu hnu a. Nakin deuhah chuan Ṭaunu chuan pek tura a sawite chu a rawn la khawm a, Tlengparela chu a rawn pe ta a, “Sial erawh chu nakinah in la rawn la dawn nia,” a ti a. Tlengparela chuan rem a lo ti ve mai a. Lungawi lo zetin a lo kalna hnu lamah chuan a kir leh ta bum bum a.

Chawfak a lo huna a ute ho chu chaw fak tum chuan an rawn kal khawm a, “Chaw ei tur chu i lo nei meuh emaw chu,” an rawn ti hlawm a. Tlengparela chuan “Chaw ei nge in duh tuthlawh insem,” a lo ti a. A u te ho chuan “In sem tur a awm te chuan lo insem hmasa ila,” an ti a, tuthlawh chu an han insem leh rih a. Tuthlawh an insem zawh hnu chuan, “Chaw ei tawh ila,” an han ti leh a, Tlengparela chuan, “Chaw ei nge in duh chem insem,” a ti leh ta a.

A unaute chuan, “In sem tur awm chuan chaw ei ai chuan lo insem hmasa ila,” an ti leh a, chem chu an han insem leh ta dar dar a, chutiang zel chuan, Ṭaunu pek khawm sa chu an insem tlang ta ham ham a. Nupui an han insem phei chu an hlim tlang hle hlawm a.Tlengparela chuan a hmel tha ber kha a hmaiah bel mang a tat a, a unaute ho chuan thlan na chang hre hek lo, a ute duh loh khawm ta ang maiin a hmelṭha ber chu nupui atan a nei ta a. Tlengparela chuan, “Tu nge nupui nei hmelṭha ber i en chiang teh reng ang u khai,” a ti a. A nupui chu a hmai a phih fai tir a, Tlengparela nupui chu a lo hmelṭha ta ber a.

(Nimin lama ZoIITian in Mizo thawnthu a post zarah ka’n ti rawi mai a ni e. Ka lawm e.)

Similar Posts:

Recent Posts:

35 Responses to “Mizo thawnthu, Sichangneii”

 1. 1
  chemtatrawta Says:

  .

  [Report abuse]

 2. 2
  rose10 parvuli Says:

  tha lutuk. thlan hluam chungin chhiar ang :) , a ngaihnawm ee he thawnthu hi chu. tlangrelpa nupui nih chu a va chakawm reuh e :D :D ;(

  [Report abuse]

 3. 3
  Maya Says:

  ka lung a ti leng . .daih mai a . .ka pi te khan mut na ah min hrilh keuh keuh thin . .good post

  [Report abuse]

 4. 4
  troxx Says:

  ka chhiar chhuak pap … tetlaia hriat bak kha chhiar leh voi1na nia , lung tileng khop my … (Y)(Y)

  [Report abuse]

 5. 5
  nastycool Says:

  (Y)

  [Report abuse]

 6. 6
  Tiptop Says:

  Ngaihnawm khawp mai…ka chhiar chhuak vek e. Gud paws (Y)

  [Report abuse]

 7. 7
  bucko Says:

  A thu ka chiar lo na a, #2 Rose, tlangrelpa ni lovin Tlengparela a ni zawk ..o (N)

  [Report abuse]

 8. 8
  chemtatrawta Says:

  @bucko leh rose…kan khuate ve2…check.. ;-)

  [Report abuse]

 9. 9
  rose10 parvuli Says:

  bucko (Y) *.o

  hmanlai thawnthu phuah tute kha an thluak a lo tha awm ka tti thin, tunlai hian la dam se engngemawtak a ni khrim khrim ang :>)

  [Report abuse]

 10. 10
  chiap_chiap Says:

  chhun pachanga chhiar a tan chuan ka ui.. Zan mut dawnah chhiar ang.. (Y)

  [Report abuse]

 11. 11
  chawnghilh Says:

  Ka la chhiar ngei ang! Hetiang hi a (Y)

  [Report abuse]

 12. 12
  TuaiSialA Says:

  A ngaihnawm khawp mai.

  [Report abuse]

 13. 13
  zoemem Says:

  tha khop mai folk tale kan hriat belh leh ta gud post

  [Report abuse]

 14. 14
  rose10 parvuli Says:

  hei hi folk tale em ni?

  [Report abuse]

 15. 15
  Ozima Says:

  Sichangneii chu a chang ava sei ve!!!! (Y) (Y)

  [Report abuse]

 16. 16
  covenanter Says:

  hetah pawh hian ala tawp mai lovin ka hria…………tlengparela hi tlumtea tiin ka lo hre thin a.

  [Report abuse]

 17. 17
  mr.Duhlova Says:

  Naupanlaiin ngaihnawm ti takin ka chhiar thin a, ka lo theihnghilh hmin der tawh a, chhiar leh theiha in rawn chhawp chhuak leh hi ka lawm em em a ni (Y) (C)

  [Report abuse]

 18. 18
  aduhi Says:

  a tawp lam khi ka lo hre ngai miahlo mawle. mahse a tawp dan teh thut chu leh

  [Report abuse]

 19. 19
  Ozima Says:

  Animation in awm se a hmuhnawm ngawt ang. chawmnu hi shrek ang deuh nih duh hmel ka ti.

  [Report abuse]

 20. 20
  hmelthatea Says:

  Naupan laia kan ngaihthlak bak kha ka hre ta lo, tunah hei, a ngaihnawm khawp mai, lung a ti leng hle mai, lo ziak zel rawh khai, post tu pa, :-D

  [Report abuse]

 21. 21
  eL Says:

  tha hle mai…lungte pawh a leng rum rum thei alwm mawle….

  [Report abuse]

 22. 22
  H.Vangchhia Says:

  Ka hriat dan nen inmil chiahlo a awm zeuh2, mahse a tha khawp mai. (Y)

  [Report abuse]

 23. 23
  siamtea_ralte Says:

  chhiarchhuak dap e ngaihnawm khawp mai a dang han thawh zel teh u (Y)

  [Report abuse]

 24. 24
  Cmawia Says:

  Ava han tha em em ve leh! (Y) Mizo thawnthu tha tak tak hi hria kan tam ang, a hria chuan post zel ang u. Ka hre tlem sia, a hlutna ka chharchhuak zel a nia. (Y)

  [Report abuse]

 25. 25
  H.Vangchhia Says:

  Cmawia #24 i comment tum i comment chiah em le han ti mai ilah heheheh

  hlauthawng hman rum rum lo maw :) :fiamthu:

  [Report abuse]

 26. 26
  loneeagle26016 Says:

  Tilmu chhutkeha intihhlum tum khi a van mak…..a tilmu khi chhu keh ta se, thi mang si lovin rei deuh a dam ka ring tho mai aaa..mahse a na ve mai2 ngot ang…. :-O
  Folktales reng2 in van lammi nena inkaihhnawihna an nei zel mai hi thil mak a tling…mizo chang ni lovin khawvel hnamtin hi an ni vek mai…engtik hunlaiema wkhan van lammi te nen khian khawvel lammi te hi an lo in pawh tak2 viau em ni dawn ? Bible ah meuh pawhhian zu in ziak a….. (Y)

  [Report abuse]

 27. 27
  Lersia Says:

  a va ngaihnawm em, hlut nachang erawh kan hrelo maithei e.

  [Report abuse]

 28. 28
  saitawka Says:

  Unau fanghma to zawng hi Post a ni tawh em le, a la nihloh chuan han ti leh law law theila ka va lawm dawn em! (Y)

  [Report abuse]

 29. 29
  sekibuhchhuak Says:

  Ka chhiar lohna arei ta hle mai.

  (Y)

  [Report abuse]

 30. 30
  bbney Says:

  Lung a va han tileng tak em. Primary sikul kan kal lai khan ka pi leh pute inkarah ka mu thin a, ka pi khan Mizo thawnthu min hrilh nasa thin khawp mai. Tunah lah an awm tawh der mai si lo.

  [Report abuse]

 31. 31
  matea_tmj Says:

  ava thui ve…

  [Report abuse]

 32. 32
  Krista Says:

  He thawnthu hi ngaihnawm ka ti thin hle. Ka hriatdan nen a in ang deuh vek a mahse a naupang ber hming-Tlengparela tih hi Tlumte-a(U hi thluksei tur) tiin ka lo hre thin.

  Good Post. (Y) (Y)

  [Report abuse]

 33. 33
  Maisek Says:

  Ngaihnawm hle mai! He thawnthu hi ka la hre ngai reng reng lo! Mizo thawnthu ngaihnawm deuh deuh hi a awm ka ring tlat! (Y)

  [Report abuse]

 34. 34
  triplestar Says:

  Ka fanu in mut dawnah thawnthu hrilh turin min ti ziah a, hmanlai thawnthu te kha ka lo theihnghilh nasa tawh si a, sawi mai tur ka hre lo fo mai. Hei i zarah thawnthu ka hriat chian tawh loh sawi tur ka hre chhuak leh ta, ka lawm em em e, ka fanu in ngaihnawm ti taka a ngaihthlak ngei ka ring (Y)

  [Report abuse]

 35. 35
  hiho Says:

  Hman ah Ka fanu hi zan ah ka tawngtai pui a, ngaihtuah vak lo in ka tawngtai a vangin he tiang hian kan chham chu male..
  “Aw Lalpa zanin ah min veng la, naktuk ah num-num
  (chewing Gum)ka lei sak ang che” kan ti chu … a nu nen kan nui chhuak hawk mai. Zia lo tak a ni.

  [Report abuse]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.