I will be back

August 31st, 2009 3:36 am by rka_49er

truck

Similar Posts:

Recent Posts:

6 Responses to “I will be back”

 1. 1
  Veepee Says:

  An va park duh dah ve :)
  Nunna chan an awm em lo maw ?!!!

  Report this comment

 2. 2
  H.Vangchhia Says:

  I will be back with a lotta AIDU te ti law law se, hairehai. :D

  Report this comment

 3. 3
  chawnghilh Says:

  A pawi … Accident hi a hrilhhaithlàk! Zahthlàkin a zui vat a, àtthlàk thil tih mai pawh ni lo —thiam loh chantîr nih hrim hrimna a ni. Accident mah ni se, a hming a pu zui vak ngai lo. Chhan a nei ziah a, sawi fiah ngai, prove chian a ni ziah bawk.

  Nunna hlohna a awm a, hliampui, kuttualleichham … a hring hnem hle. Sakei seh kan hlau hle a; mahse, chu aia hlauhawm motor accident-a chhungkaw mang thak thakna pawh a awm ve thei dâwn khawp ta mai. Finna a sâng zèl a, thih dàn pawh a huangtau zual zèl.

  Kan zirlaipui thin H-a khàn, “Lehkha kan han dawng ve a, Bawiha, nasa tak tang rawh. Mi leiletah kan lawi an lùt a, an buh phun an lo pet chhe nual a. Kan lawichal kaiza thahrui an chhat a; kan lawi la tuai zawk pakhat mei an chhawk,” tih kan hmuh laiin, Aizawl atanga kan thiante ve thung chuan, “Mami, I college kalna chu in ei a chhe hle mai maw? Sa, vawi li chauh maw kâr khatah in ei? Tuar ve rih teh u. In lo haw tèp tawh alàwm. Hmànni chu kan TMB pakhat a chesual a … mahse, a dang 14 velin hna an thawh tang tang chuan kâr khat chhûngin a thar dang leina kan tuak thei tho vang,’ tih thu an han hmu bìk a … kan va inchen lo tak èm ….” a titak-fiamthu hlut thìn.

  Driver-te hian kan motor-in a rah chin tùr hi kan chiang tùr a ni, sipai motor tawh leh insùlpelh chânga black-top bàk an rap duh lote hi kan dem ngawt a, dem tùr an ni lo. Kan chètsualna tam ber chu rah loh chin tùr kan rah ngam vàng a ni. A chhan tlachawp dang tam tak a la awm.

  He truck pawh hi a lum thui vak lo em ni? A la pum hle mai. An inhliam em? Nge, chu aia ràpthlàk? A inziak tlêm si! Khawi’lai hmun nge? Eng phur nge? Siamthat hrim hrim chu a ngai ang, hnuh chhuah nân engemaw zàt lai chu sèn tho a ngai ang a, Mizo community nawmzia a lang leh ang … hlawh ùm lo, tanpuitu an pung leh hle ang. Khawvèla ram nuam ber leh mihring fel ber kan nihna a lang. Mizo hnam leh a thil chìn thate dam rengin tluang zêl rawh se.

  Report this comment

 4. 4
  funny Says:

  ” a nuam awm vei” tih hla an play lai tak lo ni bawk sela, accident lai laiin ” a nuam awm vei.. ” lo ti deuh ar ar sela.. :D

  Report this comment

 5. 5
  lrliana Says:

  I will be back ……. on the road.

  Report this comment

 6. 6
  beziit Says:

  I will be back ti rau rau ah Arnold nen chuan an va in ang lo ve aw

  Report this comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.