Hmaithir-a

October 31st, 2008 3:01 pm by Viking

Hei hi Hmaithir-a tak tak zawk chu

Hman deuh khan Mizo flimstar, Valbawih-a thlalak ka rawn post tawh a. Tun tum chu hei, Valbawih-a insualpuipa, Hmaithir-a ka rawn thawh leh e.

Valbawiha-2 [ The power of Kung fruit ] tih film ami ani e. Zo- Kick Stunt Team Presents, Directed by VL.Peka. Edited & Produced by Purple Electronics.

Hei chu pangkai neitupa zawk a ni e.Similar Posts:

Recent Posts:

19 Responses to “Hmaithir-a”

 1. 1
  father_sphinx Says:

  Lo en chiang leh deuh la, khi ta milema lang khi chu Hmaithira a ni lo tlat. Hmaithira chu a tawpa valbawiha nen insual a, chhungkhat hnai an lo ni leh si tih te an in hmuhchhuah vel kha, khipa ai hian a hmel a la rambo zawk.

  Report this comment

 2. 2
  X_MAN_19 Says:

  mizo comedy ho reng reng k en hian nuihtur k hrelo. an thring lutuk.

  Report this comment

 3. 3
  father_sphinx Says:

  kei chu nuih tur ka hmu hnem thei lutuk. hahaha….. comedian search te pawh kan la nuihpui thei tun thlengin.. lol

  Report this comment

 4. 4
  blackmagicwoman Says:

  x_man chu thil changkang deuh lo chuan a nuih a ti za ve thei lo. Prince Charles hian fiamthu thawh ta se, a nuih a za chauh ang!!

  Report this comment

 5. 5
  Mr.Pervert Says:

  1892 voin ni angah (31 October) hian Sir Arthur Conan Doyle lehkhabu lar tak, The Adventures of Sherlock Holmes kha published ani. PL Liandinga khan engtikah chiah nge a tihchhuah ve ka hre lo tlat…

  Report this comment

 6. 6
  Viking Says:

  father_spinx, Thanks! Hei zawk hi Hmaithir-a chu :
  http://img266.imageshack.us/my.....333qj9.png

  Report this comment

 7. 7
  Viking Says:

  hei zawk hi anih dawn chu

  Report this comment

 8. 8
  Viking Says:

  father_sphinx, i sawi chua ni zawk e. comment atang hian a link rawn dah ka tum a theih miah loh mai.hmaithira thlalak chu..

  Report this comment

 9. 9
  Wish_Bone Says:

  He film hi thing bon top. Thing champ a ni mai.

  Report this comment

 10. 10
  Viking Says:

  Wish_bone a hmuhnawm ve lituk :)

  Report this comment

 11. 11
  wonderboy Says:

  En ve ava chakawm ve le!! Kan tawng a nih vang nge hnam dang fiamthu thawh ai chuan mizo fiamthu thawh ho hian ka nuih an ti za feeeee zawk!! :-)

  Report this comment

 12. 12
  father_sphinx Says:

  Ty vikings, ka lo update e.

  Report this comment

 13. 13
  calgary Says:

  @Viving: Hmaithira hi a naupan lai aanga ka hriat a ni tlat mai. Hetiangin flim channa lamah a lo inhmang a ni aw… ka va lawmpui e. Nupui nei tawh te in a khawsa em aw!!!! A hming hi KAP HUAIA a ni nghe nghe a tetlai atang hian pui thin tak a ni. Ka lawmpui e.

  Report this comment

 14. 14
  elcee Says:

  mizo fiamthu hi nuihzatthlak thei ka ti.. a fiamthu ngawr2 nuihzatthlak lemloh mahse mizotawng hi fiamthu thawhnan a nuihzatthlak bik hrim hrim, kan sawidan hawi zawng a zir leh kan thluk a zir in..zahmawh lam hawi zawng hlir a fiamthu thawh tum te erawh chuan ka nuih an ti za lo thung.
  Tin, comedian search khan hmanni lawkah ka hmu ve chiah..ka nui nasa.. 90pc khan min ti nui…

  Report this comment

 15. 15
  Viking Says:

  father_sphinx: min lo update sak a keipawh ka lawm e.
  @calgary: A lo ni maw, i thianpa hi ka hre em em lo. A chang thiam khawp mai he film-ah hian. A ‘man’ ka ti teh mai a nia awww..Thianpa i nei ‘man’ khawp mai :-)

  Report this comment

 16. 16
  ThaiBoy Says:

  A tunge maw zahmawh lam hawi a fiamthu thawh reng peih ang ni :) Hmalamah mihring an thutve kur chuan zahmawh hawisan a har khawp mai :)

  Report this comment

 17. 17
  chepahakhata Says:

  @thaiboy, tuna chinah chuan zahmawh hawsana fiamthu thawh a ngai tawh dawn tihna em ni? Hahaha

  Report this comment

 18. 18
  littlerascal Says:

  a hmel khi a hlauhom

  Report this comment

 19. 19
  ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ Says:

  ÐÀÇÁÎÐÊÀ È ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÇÄÀÍÈÉ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ…

  minny…

  Report this comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.