Happy ammi today

December 28th, 2006 11:00 pm by TheHumanBot

Happy ammi today
Happy ammi today
Happy ammi Dear ammi
Happy birthday to you

Similar Posts:

Recent Posts:

26 Responses to “Happy ammi today”

 1. 1
  spikey Says:

  hey happy birthday to u !! mimi-i te in a va ang ve hehehe

  Report this comment

 2. 2
  chabetkaia Says:

  Hey bday girl, chaw thrin i kang elaw!!! Happy sweet 16 em ni??

  Report this comment

 3. 3
  Lapin Says:

  Happy birthday… ban i va nei chum em em..lolz.

  Report this comment

 4. 4
  Pickles.. Says:

  HAPPY BIRTHDAYY MY DEARRRRRRRRRRR.. MUAHH

  Report this comment

 5. 5
  benjamin Says:

  mimi-i te in a va ang

  – I kal tawh e mi ?

  Report this comment

 6. 6
  3x Says:

  HAPPY BIRTHDAY AMMMMMMMI!!!

  Report this comment

 7. 7
  superstrr Says:

  Happy Birthday to you
  Happy Birthday to you
  Happy Birthday to you u u ooo
  Happy Sweet 16 to you

  Report this comment

 8. 8
  chabetkaia Says:

  Ben, spikey leh mimi hi an in hnim hnaih hmel khawp mai…. thik chi nih hi lolzzzz…

  Ammi hi sen rawng kai i uar hle mai.. hmana sandman a te ina in chaw ei khawmna ah pawh khan a sen i ha in ka hria…ha ha ha.. oh ka sawi leh lo.. ak delete leh vekss

  Report this comment

 9. 9
  Lapin Says:

  einch chabet, van hre thei…ka hrethiams mais…

  Report this comment

 10. 10
  benjamin Says:

  Nia chabet! I need to talk to him :-)

  Report this comment

 11. 11
  chabetkaia Says:

  Ben tiang ho hi chu security lam hi uluk an ngai nia…expert hmel fu lo maw?? j/k

  Report this comment

 12. 12
  spikey Says:

  hahaha kal tawh dawn lawm ni mahse maw ben mimi zaithiam kha chu ka ti chuang lo khimi mimi i chu danglam lom..blore ami!!

  Report this comment

 13. 13
  Sandman Says:

  chabetkaia wrote:
  hmana sandman a te ina in chaw ei khawmna ah pawh khan a sen i ha in ka hria

  lolz. ni e, i lo hre chiang thei bik khawp mai! hahaha. by the way, kha kha ka in a ni lo deuh :-) Pu Neon a leh Pi Gisele i te in hlui a nih kha.

  Report this comment

 14. 14
  father_sphinx Says:

  Happy Birthday Ammi…..

  Report this comment

 15. 15
  ammi Says:

  thanks guys btw where does that pic come fr?????

  Report this comment

 16. 16
  benjamin Says:

  Pic taken off on request! Phone call a dawng hnem ltk a :-)

  Report this comment

 17. 17
  patawrawt Says:

  Ammi te Bday hman nuam:)

  Report this comment

 18. 18
  thinchhia Says:

  teh nuai a!engati nge pic chu ka en ve hma hma in lo lak bo daih a.benji i blog a ammi kha em ni a?Africa vel a kal i chakphah nachhan kha?

  Report this comment

 19. 19
  3x Says:

  ooo ti nge thlalak chu in lo remove a?? a hmel poh a lan chuan loh kha :D

  Report this comment

 20. 20
  virgochhas Says:

  eh! comment hmasa lam trang ka chhiar thla a, eng thlalak nge mawni in soi sup sup ka tia…in lo lak thlak daih vang nih hi…mai mai sala…

  chu a hmel poh a lan chuan loh chu (an tih chu…hehe)…lo tar leh u laa…en ve chakawm a lom mawn le…

  tin.. Ammi, Happy Birthday.

  Report this comment

 21. 21
  HJ Says:

  Happy bathday…oh birthday.. chukzz…lo hmang lutuk lo ula…

  Report this comment

 22. 22
  Sandman Says:

  naaaaaa harsa deuh in kha thlalak kha ka modify ve a, a hmai khuh tur chiah chiah in, in lo remove leh deih sia saaalaaaa kan post leh dawn em ni ? :-P

  Am-boihs i hre tawh lo a maw kha thlalak ka lak lai kha? Thlalak ah chuan i rawn nui khi sur mai, “em” te in a chaw kan ei lai, ih… mumbai a ka in sawn hma vel chiah kha… a dang pawh a la tam mai :-D

  Report this comment

 23. 23
  Anonymous Says:

  Happy belated Birthday mams :-) muaaahhh muaaahhh!!

  cath & lee

  Report this comment

 24. 24
  ZerO Says:

  Happy birthday ammi… Sweet sixteen vawi hnihna tiraw hehehe

  Report this comment

 25. 25
  marie Says:

  belated happy birthday ammi mmmmmmmmuuuuaaaaaaahhh

  Report this comment

 26. 26
  ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÑÒÀÐÛÕ ÄÎÌÎÂ Says:

  ÖÅÍÛ ÍÀ ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ…

  minny…

  Report this comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.